adresa:

sídlo: Trnavská 66, 821 02 Bratislava

prevádzka: Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava – Zlaté piesky

tel.: +421 2 4445 0473

mail: frieb@frieb.sk