Náhradná špongia k stierke 39355.00

39356.00
39356